Deze week ga je 3 keer deze woordjes oefenen.

Huiswerk Nederlands 22
onmiddellijk, pauwenveer, geheimzinnig, eigenlijk, ’s avonds

Maak een opstel met bovenstaande woorden, natuurlijk mag je ze allemaal doorelkaar husselen ! :

• Eer- eur- oor: keurig
• Au-ou vouwen, pauwenveer
• Ei-ij strijden, eigenlijk
• Zing-: zuigeling
• Plank: koninklijk
• Langermaak –d/-t?: zandkasteel
• Lucht-behalve hij ligt, hij legt en hij zegt! zonlicht, gezicht
• Verkleinwoordjes: kindje
• aai-ooi-oei : graaien
• eeuw-ieuw: geeuwen
• voorvoegsel: be-ge-ver-: verbanddoos
• klankgroepwoorden graven, grabbelen goochelen, griezelen
• achtervoegsel: –ig, -lijk of –heid zuinig, geheimzinnig
• i of ie macaroni
• samengesteld woord regenton
• zonder regel, gewoon uit je hoofd leren: ’s middags (vroeger: des middags)

Zinnen die je moet kennen:
• De papieren vlieger vliegt goed.
• De loden jas is zwaar.
• De stoffen zakdoek snuit excellent!

Juf Annemiek
29 maart 2021
00:15
spelling oefenen
schrijf elk woord 1 keer
de foute woorden schrijf je 3 keer over

Heb je vragen? Contacteer

Juf Annemiek

(c)2021 Steinerschool Michaëli Aalst – Privacybeleid

Web design: Schooly (een realisatie van The Buzz Company)