Oefen te tekst op het ritme van de hexameter. Doe dit elke dat 15-20 minuten.

Olympos
Hoog op de heil’ge Olympos,
ver boven aarde en mensen,
vonden in wolken en wijdten
de goden der Grieken hun woning.
Hoog op de trotste der toppen
tronen in machtige trant:
Zeus, die de donder doet dreunen
en Hera, de trotse gebiedster.
Jubelend juichen de tonen
van ’t vrolijke feestgedruis
in Zeus z’n vorst’lijke zalen,
waar goden bijeen zijn geschaard:
Apollo ontlokt aan zijn lyra
Zuivere tonen weerklinken.
Artemis voert nu haar nimfen
in ritmische reien ten dans,
wendend de lichtvlugge voeten,
volgend de zonnemuziek,
wevend de vreugde der goden
tot feestwâ voor ’t ganse heelal.

Hoog op de heil’ge Olympos
blikken de goden op aarde
neer op de daden der mensen,
helpend als deze hun smeken.
Pallas Athene, Zeus’ dochter,
schenkt er den mensen haar wijsheid,
schenkt hen het heldere inzicht
temidden van woelende strijd.
Apollo schenkt gaven der zonne,
het dichtende woord en muziek.
Asklepios schenkt hen gezondheid,
hoedt hen voor ziekte en dood.
Schoonheid verleent Aphrodite
den mens in gelaat en gestalte.
Vesta, de jonkvrouwe stille,
schenkt reinheid en huislijk geluk.
Groot, ja zeer groot is de zegen,
die Demeter en hare dochter,
Persephoneia steeds schenken:
zij doen de aarde gedijen.

Recitatie Hexameter
Meester Karel
1 april 2021
00:15
Spraakoefening

Heb je vragen? Contacteer

Meester Karel

(c)2021 Steinerschool Michaëli Aalst – Privacybeleid

Web design: Schooly (een realisatie van The Buzz Company)