Peuter- en kleuterschool
Er is een tendens waar te nemen om het schoolse leren steeds maar te vervroegen. Ouders met kinderen van vijf, zes jaar kijken over het muurtje van de kleutertuin en kunnen vaak het geduld niet meer opbrengen om hun kind nog te laten wachten met lezen en rekenen. Toch is het dit wat de Steinerscholen vragen. In de visie die de Steinerscholen hanteren, dienen kinderen ten volle hun eerste ontwikkelingsfase te hebben afgerond. Gedurende de eerste zeven levensjaren worden de organen en zintuigen ontwikkeld en wordt in spel en beweging de basis gelegd voor een goed lichaamsbesef en een gezonde wilsontwikkeling. De ontwikkeling van de zintuigen, het aanbieden van ritme en regelmaat, de vorming van zinvolle gewoonten, het bieden van gelegenheid tot nabootsing, de aanmoediging van de motorische ontwikkeling, de waarneming en de spraak, dit alles is in de eerste zeven jaren aan de orde. Rond het zevende levensjaar komt het moment dat kinderen klaar zijn voor onderwijs. Het geheugen en de waarneming komen vrij uit de lichaamsgebonden ontwikkeling. Een ruimte komt vrij voor leren. Bij de overgang van de kleuterschool naar de lagere school wordt een uitgebreid schoolrijpheidsonderzoek afgenomen. Dit gebeurt bij kinderen die de leeftijd van 6 en een half jaar (zullen) bereiken tegen 1 september van het lopende kalenderjaar. Het schoolrijpheidsonderzoek vloeit voort uit het feit dat de oudste kleuters de leeftijd hebben bereikt om over te gaan naar de eerste klas. Onze schoolvisie rond schoolrijpheid en de overgang naar de eerste klas, lees je hier.
Lagere school