Regelmatig organiseren wij onze infovoordracht. Hiermee richten we ons tot alle mensen die kennis willen maken met onze pedagogie of zich willen verdiepen in de achtergrond van onze pedagogische weg. We vertellen hoe we de steinerpedagogie vormgeven van de peuterklas tot in de zesde klas van de lagere school. Door deze boog te spannen hopen we duidelijk te maken waarom we onze pedagogie zo waardevol vinden voor de kinderen. Concreet wordt de voordracht ingericht voor ouders die op school hun kind willen inschrijven; voor iedereen die meer wil weten over onze manier van werken (studenten, grootouders, CLB medewerkers, therapeuten,...) en ook voor alle ouders die al een tijd op school zijn. Vaak duiken bij ouders, onderweg met kinderen hier op school, concrete vragen, interesses, onzekerheden op. Soms willen ouders stilaan méér vernemen of een stevigere bodem krijgen voor hun keuze voor deze school. Dat willen we graag op deze infovoordracht bieden. Een groot deel van de inhoud wordt des te interessanter voor mensen die al een poos op school zijn omdat er aangeknoopt kan worden bij wat reeds werd gevoeld, ervaren (je hoort het misschien plots duidelijker...). Na zo’n voordracht is er ook de mogelijkheid een vervolggesprek te hebben rond concrete vragen (leerstof, leerbogen, ontwikkelingsdrempels, ...). Blijf dus zeker niet met vragen lopen maar kom naar onze voordracht. Maak nadien, indien gewenst, een afspraak met de zorgcoördinator of de leerkracht van je kind. Dit alles kan verhelderend, herbronnend en begeesterend werken. We willen graag ouders rond onze werking en pedagogie scharen, samen denken, ontdekken, zoeken, ‘studeren’. Jouw aanwezigheid betekent daarbij heel veel. Namens de leraren, Juf Lieve, zorgcoördinator
Infovoordracht Dinsdag 14 mei 2019 om 18 uur